Proizvodnja sadnica

Na početku vršimo odabir podloga za kalemljenje i kalem-grančica i načina kalemljenja. Kasnije primenjujemo sve dostupne agrotehničke mere u cilju dobijanja jake i otporne sadnice sa dobro razvijenim korenovim sistemom.